ทุนการศึกษา “เด็กดีวันเข้าพรรษา”

โรงเรียนบ้านเขาแหลม ได้รับความกรุณามอบทุนการศึกษา จากคุณเสาวภาคย์  โลหะพันธกิจ เป็นประจำทุกปี ปีละ 2 ครั้ง ในครั้งนี้ เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา
โรงเรียนได้พาเด็กๆไปรับทุนกับพระอาจารย์สุทธิ ธรรมสาร เจ้าอาวาสวัดป่าเขาแหลม จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 จำแนกทุนการศึกษา ดังนี้
       1. ทุนเด็กดีวันเข้าพรรษา จำนวน 20 คน คนละ 1,000 บาท รวมเงิน 20,000 บาท
       2. ทุนต่อเนื่อง เด็ก 3 คน คนละ 500 บาทต่อเดือน จ่ายล่วงหน้า 3 เดือน รวมเงิน 4,500 บาท
       3. ทุนของนางสาวชนิดา อินใย(ศิาย์เก่า ขณะนี้ศึกษา ณ ม.บูรพา สาขาพยาบาล) เดือนละ 2,000 บาท จ่ายล่วงหน้า 3 เดือน เป็นเงิน 6,000 บาท
        รวม 3 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 20,500 บาท  อนุโมทนาบุญกับคุณเสาวภาคย์ ด้วยกันครับ
20140709_10181820140709_10315620140709_10323320140709_10355920140709_10372220140709_103935
ติดต่อ สพป.สก.1