การทดสอบ Pre O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เครือข่ายบูรพา

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 นางกนกวรรณ รอดคง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว พร้อมด้วย นายบรรพต สุปัตติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหน้าสถานี คณะกรรมการควบคุม ติดตาม การทดสอบ Pre O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านทุ่งพระ โดยมีนางพชรพร บุญสมนึก ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พร้อมด้วยคณะครูให้การต้อนรับ และติดตามการดำเนินทดสอบดังกล่าว

ติดต่อ สพป.สก.1