การมอบความรู้ในเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ว 21

วันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ได้เป็นประธานเปิดการมอบความรู้ในเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ว 21 และการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ในการอบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ว21/2560 โรงเรียนศูนย์เครือข่ายคุณภาพทางการศึกษาอำเภอคลองหาดอ ณ หอประชุมโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ สพป.สก.1