โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันพุธ ที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และนายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ได้เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและบรรยายพิเศษให้แก่คณะครู ณ ห้องประชุมศรีอุดมธารคณารักษ์ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา