ร.ร.บ้านหนองแก รับเชิญวิทยากร สพฐ.ปราจีนบุรี เขต 1

วันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2563 นางสาวเนาวะรัตน์ ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรม “วิสัยทัศน์และภาวะผู้นำ การเปลี่ยนแปลงทางวิชาการสู่ความสำเร็จ” หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต1

ติดต่อเรา