การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนากระบวนการและการเขียน BEST PRACTICE

วันจันทร์ ที่ 7 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนากระบวนการและการเขียน BEST PRACTICE งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมเบญจมาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อ สพป.สก.1