อบรมส่งเสริมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่นักเรียนโรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี

เจ้าหน้าที่จากศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชนวังน้ำเย็น ได้อบรมส่งเสริมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่นักเรียนชั้นม.1-3 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียน ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563

ติดต่อเรา