กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงาน การจัตกิจกรรมการเรียน แถะการขับเคลื่อน DLTV โรงเรียนขนาตเล็ก

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. นางสาวกาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1มอบหมายให้ นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสวำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงาน การจัตกิจกรรมการเรียน แถะการขับเคลื่อน DLTV โรงเรียนขนาดเล็ก พร้อมได้ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนนักเรียนในสภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงเรีนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา