สุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนโรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี

เจ้าหน้าที่จากศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดวังน้ำเย็นเข้าสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนระดับชั้นม.1-3 ณ หอประชุมโรงเรียน ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563

ติดต่อเรา