มอบทุนการศึกษา

เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2557 นางจำปา  ดาวไธสง  และ นางประภาพรรณ  ฤทธิ์จรูญ ได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนวัดเกศแก้ว จำนวน 3 ทุน ทุนละ 1,500 บาท

IMG_5494 IMG_5493 IMG_5492 IMG_5491 IMG_5490 IMG_5489 IMG_5488

ติดต่อ สพป.สก.1