ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดสระแก้ว ประจำเดือนสิงหาคม 2563

วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 นางสาวกาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 มอบหมายให้ นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 ร่วมประชุม คณะกรรมการหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 8/ 2563 ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ สพป.สก.1