ร่วมประชุม ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรม เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชปณิธาน กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์

วันจันทร์ ที่ 24 สิงหาคม 2563 นางสาวกาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 มอบหมายให้ นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 ร่วมประชุมร่วมประชุม ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรม เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชปณิธาน ที่กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์

ติดต่อเรา