ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

วันจันทร์ ที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 7/2563 โดยมีนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา