“โทรทัศน์มือสองให้น้องยืมเรียน”

กิจกรรมดีๆเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง

ส่วนหนึ่งของระบบดูแลนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองบุหรี่

ติดต่อ สพป.สก.1