พิธีเปิดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี

ผอ.จรินทร์ ถาวรสิน ดำเนินการเปิดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ

ติดต่อเรา