ร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดสระแก้ว ประจำปี พ.ศ.2563

วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 นางสาวกาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 มอบหมายให้ นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 ร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดสระแก้ว ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา