พิธีเปิดโครงการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์

วันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ณ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ สพป.สก.1