ส่งTeacher Joy กลับ Chaina

โรงเรียนบ้านเขาแหลม จัดกิจกรรมส่ง Teacher Joy กลับ Chaina เนื่องจากมาเป็นครูอาสาสอนภาษาอังกฤษ อยู่ที่โรงเรียนตั้งแต่ 26 พฤษภาคม 2557 ถึง 21 กรกฎาคม  2557
โดยการประสานงานจากบ้านอาสานานาชาติ ในการติดต่อครูต่างชาติมาช่วยสอนภาษาให้กับเด็กๆ ฟรี ขอบคุณTeacher Joy และ บ้านอาสานานาชาติ และเจสัน
ที่ทำให้พวกเราได้เรียนรู้ภาษาอย่างมีความสุข ครับ
20140718_09092620140718_090812 20140718_092122 20140718_091719
20140718_094351 (1)

ติดต่อ สพป.สก.1