ร.ร.บ้านหนองแก รับทุนเหล่ากาชาด จ.สระแก้ว

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เด็กหญิงภัทรธิดา กมลนัย นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแก รับทุนเหล่ากาชาด จังหวัดสระแก้ว ณ หอประชุมอำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา