ร.ร.บ้านหนองแก รับคณะครูศึกษาดูงาน

วันที่ 15 สิงหาคม 2563 รับคณะครูศึกษาดูงานนวัตกรรมการอ่านของโรงเรียนบ้านหนองแก
1. โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ
2. โรงเรียนบ้านท่าระพา
3. โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา
4. โรงเรียนบ้านท่าผักชี
5. โรงเรียนบ้านเนินผาสุก
6. โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต
สพป.สระแก้ว เขต 1 จำนวน 55 คน

ติดต่อ สพป.สก.1