รับเชิญจากศึกษาธิการ จ.นครนายก เป็นวิทยากร

วันที่ 8 สิงหาคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ได้เชิญ ผอ.เนาวะรัตน์ ถาวร และคณะครู เป็นวิทยากรหัวข้อการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมทักษะการสอนอ่านออกสื่อสารได้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครนายก ปีงบประมาณ 2563 โครงการ Coaching Team ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก

ติดต่อ สพป.สก.1