ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนดีศรีตำบลอำเภอเมืองสระแก้วประชุม

ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนดีศรีตำบลอำเภอเมืองสระแก้ว ประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฏาคม 2557 เวลา 09.00น ณ โรงเรียนบ้านคลองผักขม