โครงการขยะให้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563

วันอังคาร ที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการขยะให้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนบ้านพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ สพป.สก.1