โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคีรับทุนเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว

พิธีมอบทุนการศึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว จำนวน 2 ทุนได้แก่ 1.เด็กชายสิทธินนท์ ตรีภูมิ ชั้นป.5

2.เด็กหญิงปาริฉัตร สุขจันทร์ ชั้นม.3

Latest posts by โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี (see all)
ติดต่อเรา