ประชาสัมพันธ์การประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ประจำเดือนสิงหาคม 2563

เรียน ผู้บริหารทุกโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ เวลา 09.00 – 12.00 น. ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2563 วันที่ 18 มิถุนายน 2563 และวาระการประชุมครั้งที่ 3/2563 วันที่ 17 สิงหาคม 2563 ได้ที่ลิ้งค์ http://gg.gg/pc1717 (การแต่งกาย : เครื่องแบบข้าราชการ)

ติดต่อ สพป.สก.1