โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคีจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี2563 มีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง กิจกรรมประกวดร้องเพลงวันแม่และการจัดนิทรรศการวันแม่ ณ หอประชุมโรงเรียน ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563

ติดต่อ สพป.สก.1