การประชุมเชิงปฏิบัติการ กระบวนการพัฒนาการหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นจากกรอบหลักสูตร ระดับท้องถิ่นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระแก้ว เขต 1 ด้วยระบบออนไลน์

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 นางสาวกาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 มอบหมายให้ นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 ร่วมเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ กระบวนการพัฒนาการหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นจากกรอบหลักสูตร ระดับท้องถิ่นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระแก้ว เขต 1 ด้วยระบบออนไลน์

ติดต่อ สพป.สก.1