เปิดโลกปฐมวัย เด็กไทยวัยคิด

เชิญกลุ่มเครือข่ายพระเพลิง และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน เปิดโลกปฐมวัย  เด็กไทยวัยคิด ด้วยผู้ปกครองร่วมใจพัฒนาเด็กปฐมวัย กลุ่มเครือข่ายพระเพลิง ณ.หอประชุมโรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2557  เวลา 08.00 น. – 15.30 น.

ติดต่อ สพป.สก.1