โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี อบรมเชิงปฏิบัติการช่วยชีวิตรอด CPR

คุณหมอจากสถานีอนามัยคลองตาสูตรมาเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนการสอนหลักสูตรจ่ายน้ำเพื่อช่วยชีวิตรอดการฟื้นคืนชีพ CPR ณ หอประชุมโรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี ในวันที่ 5-6 สิงหาคม 2563

ติดต่อ สพป.สก.1