ขอขอบคุณครอบครัวผดุงพงศ์และคณะที่มอบอุปกรณ์การเรียนให้นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองบุหรี่

ขอขอบคุณครอบครัวผดุงพงศ์และคณะที่มอบอุปกรณ์การเรียนให้

นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองบุหรี่

IMG_0300IMG_0303IMG_0307

ติดต่อเรา