ร.ร.บ้านหนองแก รับคณะครูศึกษาดูงาน

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 รับคณะครูศึกษาดูงานนวัตกรรม”สีสันการอ่าน”ของโรงเรียนบ้านหนองแก จากเครือข่ายรัตนบุรี 1 สพป.สุรินทร์ เขต 2 จำนวน 177 คน

Message us