ร.ร.บ้านหนองแก ต้อนรับคุณครูบรรจุใหม่

นางสาวเนาวะรัตน์ ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก และคณะคุณครูโรงเรียนบ้านหนองแก ต้อนรับคุณครูบรรจุใหม่

“คุณครูแก้วนิมิต ธนะพันธ์” ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนบ้านหนองแก สาขาวิชา:เอกคอมพิวเตอร์

ติดต่อ สพป.สก.1