บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

วันจันทร์ ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และนายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เข้าร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาในสังกัด โดยผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 2 อำเภอ คือ อำเภอเมืองสระแก้ว และอำเภอวังสมบูรณ์ ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อ สพป.สก.1