ปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ (ครูผู้ช่วย)

วันจันทร์ ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 11.30 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 8 คน ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อ สพป.สก.1