กิจกรรม “ลูกเสือรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันพฤหัสบดี ที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ภายใต้ชื่องาน “ลูกเสือรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” โดยมีนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธี เปิดกิจกรรมและพิธีมอบถุงยังชีพให้แก่ลูกเสือ เนตรนารี ผู้ได้รับผลกระทบจาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากทุกสังกัด ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

โรงเรียนและหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรม สามารถดาวน์โหลดภาพกิจกรรม ได้ทางลิงค์ https://drive.google.com/drive/folders/10A3TcqjFJfsk698WxmGWSevvUuIZqV4k?usp=sharing

ติดต่อ สพป.สก.1