ปลูกต้นไม้

กิจกรรมปลูกต้นมไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ผอ.จรินทร์ ถาวรสิน, คณะครูและนักเรียนร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณด้านหน้าและด้านข้างรั้วโรงเรียน

ติดต่อเรา