สาธิตการแปรงฟัน

คุณหมอจากสถานีอนามัยคลองตาสูตรมาสาธิตการแปรงฟันที่ถูกต้องให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563