ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์เครือข่ายอำเภอเมือง

วันพฤหัสบดี ที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายการบริหารยุคใหม่จากประสบการณ์ผู้จะเกษียณ ให้กับผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์เครือข่ายอำเภอเมือง ณ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว