รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุเป็นข้าราชการครูฯ ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัด สพป. สระแก้ว เขต ๑