การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทีม ICT การจัดทำเว็บไซต์โดย WordPress

วันพุธ ที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทีม ICT การจัดทำเว็บไซต์โดย WordPress เพื่อขยายผลให้กับสถานศึกษาในสังกัด การประเมิน ITA Online ระดับสถานศึกษา (โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล) ณ ห้องประชุมการะเกด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อเรา