โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคีเลือกตั้งประธานนักเรียน

การเลือกตั้งประธานนักเรียน ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์