พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2563

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคีจัดกิจกรรมไหว้ครู ณ อาคารอเนกประสงค์