ตรวจคัดกรองนักเรียน

ตรวจคัดกรองสารเสพติดนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์
   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถวายเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสมบูรณ์
ให้บริการออกสุ่มตรวจสารเสพติดในสถานศึกษา  เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม  2557

 

ติดต่อ สพป.สก.1