โรงเรียนบ้านท่าตาสี จัดกิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคล 28 กรกฎาคม เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

นายบรรจบสมอาษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าตาสี คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียน จัดกิจกรรม พิธีถวายพระพรชัยมงคล 28 กรกฎาคม เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563