ประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ในการขับเคลื่อนเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการนิเทศการศึกษาโดยใช้ภูมิภาคเป็นฐาน


วันจันทร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวกาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 ได้มอบหมายให้ นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ในการขับเคลื่อนเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการนิเทศการศึกษาโดยใช้ภูมิภาคเป็นฐาน