ร่วมประชุมและพบปะกับผู้บริหาร อำเภอวังน้ำเย็น

วันอังคาร ที่ 21 กรกฎาคม 2563   ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ได้มอบหมายให้ นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เข้าร่วมประชุมและพบปะกับผู้บริหาร อำเภอวังน้ำเย็น   ณ โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ 179 อ.วังน้ำเย็น  จ.สระแก้ว