ประชุมเตรียมการเพื่อการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563

วันพุธ ที่ 22 กรกฎาคม 2563   ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ได้มอบหมายให้ นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานประชุมเตรียมการเพื่อการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 โดยมี ผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 สำนักงานการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก้ว ท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว และอาชีวศึกษาจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมประชุม

ติดต่อ สพป.สก.1