ประชุมการอบรมนโยบายการขับเคลื่อนเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษานิเทศการศึกษา โดยใช้ภูมิลำภาคเป็นพื้นฐาน

วันจันทร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2563   ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ได้มอบหมายให้ นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เข้าร่วมประชุมการอบรมนโยบายการขับเคลื่อนเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษานิเทศการศึกษา โดยใช้ภูมิลำภาคเป็นพื้นฐาน  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

ติดต่อ สพป.สก.1