ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ITA

วันอังคาร ที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ITA ประจำปี 2563 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อเรา