การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2563

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จะนำผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2563

ไปถวาย ณ วัดกษัตราธิราชวรวิหาร ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 10.09 น.

สพป.สระแก้ว เขต 1 ขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคทรัพย์ตามจิตศรัทธา

และรวบรวมเงินส่งภายในวันที่ 30 กันยายน 2563-

ติดต่อเรา